Page 2 of 1012345...10...Last »

กระทกรก (น้ำใจใคร่)

กระทกรก (น้ำใจใคร่)

กระทกรก (น้ำใจใคร่)

กระทกรก (น้ำใจใคร่)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Olax scandens Roxb.
ชื่อวงศ์ : OLACACEAE
สรรพคุณ : ลำต้นใช้ทำยาต้ม แก้โรคไตพิการ และโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ เปลือกเป็นยาแก้ไข้

กระทุงหมาบ้า

กระทุงหมาบ้า

กระทุงหมาบ้า

กระทุงหมาบ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dargea volubilis Benth.ex Hook.
ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE
สรรพคุณ : ลำต้น แก้โรคตา แก้หวัด ทำให้จาม พิษงูกัด ใบ แก้แผลที่ถูกน้ำร้อนลวก แก้บวม แก้ฝี วิธีใช้โดยการนำใบสด มาตำให้ละเอียดแล้ใช้ทา ราก ทำให้อาเจียน ขับพิษร้อน กระทุ้งพิษ พิษฝี พิษไข้หัว ไข้กาฬ แก้ปัสสาวะพิการ แก้พิษน้ำดีกำเริบ ช่วยให้นอนหลับ ผล เป็นยารักษาโรคให้สัตว์ เถา เป็นยาเย็นขับปัสสาวะ

ก้ามปู (มะเม่าป่า)

ก้ามปู (มะเม่าป่า)

ก้ามปู (มะเม่าป่า)

ก้ามปู (มะเม่าป่า)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antidesma thwaitesianum
ชื่อวงศ์ : STILAGINACEAE
สรรพคุณ : เป็นยาระบายและบำรุงสายตา ใบสดนำมาอังไฟเพื่อใช้ประคบแก้อาการฟกช้ำดำเขียว เปลือกต้นเม่าใช้เป็นส่วนประกอบของลูกประคบ

ขี้เหล็กป่า (แสมสาร)

ขี้เหล็กป่า (แสมสาร)

ขี้เหล็กป่า (แสมสาร)

ขี้เหล็กป่า (แสมสาร)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia garrettiana (Craib.) Inwin & Basneby
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
สรรพคุณ : ราก ฟอกโลหิต ใบ ขับพยาธิ เป็นยาถ่าย รักษางูสวัด บำบัดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว รักษาแผลสด และแผลแห้ง ดอก เป็นยาถ่าย ขับพยาธิ รักษางูสวัด บำบัดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว แก่น แก้ลม แก้ปัสสาวะพิการ แก้งูสวัด บำบัดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ขับพยาธิ ขับเสมหะ แก้ลมในกระดูก ถ่ายโลหิต ถ่ายโลหิตระดู ถ่ายเสมหะ แก้กระษัย ทำให้เส้นหย่อน เป็นยาระบาย

เข็มป่า

เข็มป่า

เข็มป่า

เข็มป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora ebarbata Craib
ชื่อวงศ์ : BIACEAE
สรรพคุณ : ดอก ใช้รักษาโรคตาเปียก ตากแดง ตาแฉะ ใบ ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิทั้งปวง ผล ใช้เป็นยารักษาโรคริดสีดวงจมูก เปลือก ใช้ตำแล้วคั้นเอาน้ำหยอดหูใช้ฆ่าแมงคาเรืองเข้าหู ราก ใช้ทำเป็นยารักษาเสมหะในท้อง หรือในทรวงอก

Page 2 of 1012345...10...Last »